Bảng xếp hạng

2 Tuần trước: 2
Album 3
Tuần trước 2
Vị trí cao nhất 2
Vị trí
TB
1
  • Giảm trong tuần
3 Tuần trước: 3
Album 2
Tuần trước 3
Vị trí cao nhất 2
Vị trí
TB
1
  • Giảm trong tuần
4 Tuần trước: 4
Test Album 1
Tuần trước 4
Vị trí cao nhất 3
Vị trí
TB
1
  • Giảm trong tuần
5 Tuần trước: 5
Test Album 1
Tuần trước 5
Vị trí cao nhất 3
Vị trí
TB
1
  • Giảm trong tuần

Quên mật khẩu?

Nếu bạn quên mật khẩu, chỉ cần gõ địa chỉ email của bạn chúng tôi sẽ gửi link để khôi phục lại mật khẩu.

Quay trở lại đăng nhập

Close